RÄTTELSE: MBRS Group AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

MBRS Group årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021 publiceras härmed samt finns nu tillgänglig på bolagets webbplats https://mbrs-group.com/investor/

FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, [email protected], +46(0)70 420 44 36

Tommy Wahlberg, CFO, MBRS Group AB,[email protected], +46 (0)70 985 30 62

Andreas Andrén, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46(0)73 679 14 75

MBRS Group AB
Hornbruksgatan 23b,
117 34 Stockholm

www.mbrs-group.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 Maj 2022 kl. 18:00 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och distributionsplattformen Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav 82% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission. Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.