UTNYTTJANDEKURSEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 I MBRS GROUP AB HAR FASTSTÄLLTS TILL 10,50 SEK

MBRS Group AB ("MBRS Group" eller "Bolaget") har idag den 31 januari fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”). Utnyttjandekursen uppgår till 10,50 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Teckningsperioden inleds den 1 februari och pågår till och med den 15 februari 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras cirka 8 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 400 TSEK.

Villkor för Teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Utnyttjandekurs: 10,50 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Teckningsperiod: 1 februari till och med den 15 februari 2022.

För ytterligare information

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, [email protected], +46(0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25

Om MBRS Group

MBRS Group (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.