MBRS Group tar upp bryggfinansiering om 15 MSEK inför den planerade företrädesemissionen

Denna kortfristiga kredit om 15 msek genomförs in enlighet med tidigare pressmeddelande, daterat den 26e november 2021, i vilket MBRS Group informerade om avsikt att genomföra förvärv av Best of Brands Group samt genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 50msek med avsikt att accelerera bolagets tillväxtstrategi samt bidra till förbättrad likviditet.

”Förvärvet av Best of Brands Group är nu genomfört och likvid för företrädesemission är förväntad i början av kvartal 2 detta år och under denna interimsperiod vill vi säkra att vi har tillräckligt med likvida medel för att exekvera på inlagd strategi” säger Niclas Ekdahl, VD på MBRS Group.

Företrädesemissionen är 100% garanterad av Bolagets större aktieägare bl.a. Pelle Törnberg, Torsten Jansson & Göran Härstedt, Patrik Hannell, Ilija Batljan, Christian Rasmussen och Patrik Tillman. Långivare för den kortfristiga krediten är Collector Bank och kredittiden sträcker sig tom 30 april 2022 och kan återbetalas i förtid i samband med att likvid för föresträdesemission inkommit. Årsränta utgår om 7 procent.

Denna information är sådan information som MBRS Group (MBRS) AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022 kl. 18.30 CET.

För ytterligare information kontakta

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0)70 721 85 25

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0) 70 420 44 36

Om MBRS Group

MBRS Group (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.