WRSD: Ny VD utses i Odd Molly

Jennie kvarstår som VD fram till dess att Anna tillträder, vilket väntas ske under första kvartalet 2022.

Jennie Högstedt Björk har varit VD för Odd Molly sedan augusti 2018 och har under sin tid i bolaget lett arbetet med att skapa förutsättningar för en lönsam tillväxt genom digital omställning av bolaget samt genomfört stora organisations- och processförändringar för effektivisering och minska kostnadsbasen. Förutom Odd Molly licencierar bolaget även varumärket Hunkydory sedan 2019. Bolaget har för närvarande 80% av omsättningen i digitala kanaler och är väl rustat för lönsam tillväxt. 

”Jennie har varit en mycket omtyckt ledare som starkt bidragit till bolagets digitala omställning och att skapa organisation och processer för framtida framgång. Samtidigt är vi mycket nöjda över att ha rekryterat Anna Lönnerstedt, som med sin bakgrund och profil kommer att tillföra mycket värdefull erfarenhet och kompetens till Odd Molly”, säger Christian Rasmussen, styrelseordförande i WRSD.

”Jag har kommit fram till att jag vill ha en lugnare tillvaro under en tid och planerar i nuläget inte att ha något stort operativt uppdrag, utan kommer kombinera styrelsearbete med viss konsultverksamhet. Det kändes som en naturlig tidpunkt att lämna över, då bolaget efter vårt omställningsarbete har en helt annan grund att stå på samt att fler möjligheter kommer att öppnas i samband med den nya koncernstrukturen med Best of Brands Group. Mitt engagemang för bolaget kvarstår och jag är väldigt glad över att Anna tackat ja till att ta över stafettpinnen för att med ny kraft leda Odd Molly till nya framgångar”, säger Jennie Högstedt Björk, avgående VD.

”Jag är hedrad att få det stora förtroendet att leda Odd Molly framåt och ser med glädje fram emot att ta vid ett modebolag som redan har kommit långt i sin digitala omställning. Att få driva vidare utvecklingen av bolaget och finslipa varumärkena tillsammans med kollegor, affärspartners och styrelse känns väldigt inspirerande” säger Anna Lönnerstedt, tillträdande VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Rasmussen, ordförande WRSD, telefon: 076-105 13 44

Om Odd Molly

Odd Mollys modeverksamhet bedrivs sedan 1 juli 2021 som del av We Are Spin Dye-koncernen (”WRSD”).WRSD är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller en process och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Från och med den 1 juli 2021 bildades en ny koncern efter genomfört förvärv av Odd Molly Sverige AB. Den nya koncernens affärsområden kompletterar varandra och skapar en stark plattform inom såväl Fashion Tech som framgångsrik e-handel baserad på de starka erkända varumärkena Odd Molly och Hunkydory. I november 2021 ingicks ett avtal om samgående med Best of Brands Europe AB. WRSD:s aktie är noterad på NGM Nordic SME.