MBRS Groups dotterbolag Odd Molly erhåller beslut om planförhandling

Stockholms tingsrätt har idag beslutat om planförhandling för MBRS Group AB (Publ) dotterbolag Odd Molly Sverige AB. Datum för planförhandling är fastställt till den 15 maj.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2023 kl. 16:10 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".