WRSD och Odd Molly fastslår tillträdesdatum samt ny styrelse föreslås i WRSD

We aRe Spin Dye (WRSD) AB publ (”WRSD”) och Odd Molly International AB publ (”OM”) fastslår tillträdesdatum för WRSD:s förvärv av Odd Molly Sverige AB (”OMS”). Samtidigt meddelas även förslag till ny styrelse i WRSD.

WRSD och OM har överenskommit att 1 juli ska vara tillträdesdag för WRSD:s förvärv av OMS. Försäljningen är sedan tidigare godkänd av bolagsstämma i OM och styrelsen i WRSD avser fatta beslut om emission av vederlagsaktierna under gällande bemyndigande inför tillträdet.

Samtidigt föreslår nuvarande största ägare i WRSD, Christian Rasmussen, med stöd av tillkommande storägare från OM att årsstämman i WRSD den 23 juni ska välja ny styrelse i WRSD bestående av Christian Rasmussen (omval), Johan Mark (nyval), Christina Tillman (nyval) samt Dennis Lundquist (nyval). En längre beskrivning av de nya ledamöterna med relevant bakgrund kommer att finnas tillgängliga på WRSD:s hemsida senast två veckor före årsstämman.

WRSD låter slutligen meddela att eventuellt namnbyte på bolaget, vilket indikerats i tidigare pressmeddelande, är under utredning och att beslut om detta kommer att fattas på extra bolagsstämma efter slutförd varumärkesundersökning m.m. Bolaget och den nya koncernen fortsätter därmed tillsvidare att arbeta under namnet WRSD.

WRSD:s VD Andreas Andrén kommenterar transaktionen ”Det är enormt kul att nu formellt ta steget och tillträda aktierna i Odd Molly Sverige och därmed börja byggandet av en ny koncern med starkt fokus på hållbarhet samt både tech- och modekompetens inhouse. Jag ser fram emot att nu börja den resan med stöd från den nya styrelsen. Vi ser även att trenden med OMS resultatupphämtning samt starka digitala försäljning verkar hålla i sig, vilket än mer gör att förvärvet känns helt rätt”.

OM:s styrelseordförande Patrik Tillman kommenterar affären ”Även vi ser fram emot att nu dels formellt slutföra affären och därmed renodla fastighetsverksamheten i OM, dels få vara med som aktieägare i den koncern som ska byggas upp i WRSD:s regi.”