MBRS Group publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022

- Det är glädjande att konstatera att pandemin inte enkom medfört negativa effekter då den positiva trenden inom onlineförsäljningen inte bara håller i sig utan även ökade med hela 40 procent jämfört med föregående år för våra modevarumärken Odd Molly och Hunkydory. Trots att det i omvärlden varit utmanande att nå de höga jämförelsetalen från 2021 så har koncernens bolag lyckats överprestera, säger Andreas Andrén tf VD för MBRS Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, tillförordnad VD, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0) 73 679 14 75

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2022 kl. 07:00 CEST.

Om MBRS Group

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och distributionsplattformen Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav 82% är hänförligt till digitala kanaler. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50