MBRS Groups dotterbolag Odd Mollys utträde ur rekonstruktion vinner laga kraft

Stockholms tingsrätt har idag meddelat att beslutet om utträde ur rekonstruktion har vunnit laga kraft.

Rekonstruktionens syfte har uppnåtts och bolaget har skapat långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för att trygga verksamheten.

”Bolaget har genomgått en stor förändring där kostnadskostymen har minskats drastiskt, det har varit tuffa men nödvändiga beslut för att säkerställa att bolaget kan fortsätta sin verksamhet, säger tf VD Andreas Andrén. Den senaste rapportens svagt positiva rörelseresultat är ett tecken på att vi är på god väg framåt, det i kombination med pågående varumärkesarbete tillsammans med vår Creative Director Marie Olsson Nylander gör att vi ser fram emot att fortsätta driva märket framåt och visa våra kunder kommande kollektioner”

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni kl. 16:00 CET.

För ytterligare information kontakta

Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB

[email protected]

+46 (0)73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS.