Niclas Ekdahl utses till ny VD i We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), under namnändring till MBRS Group AB (”MBRS Group” eller ”Bolaget” och i tillämpliga fall ”Koncernen”), har idag beslutat att tillsätta Niclas Ekdahl som VD för Koncernen. Niclas kommer senast från Best of Brands Group där han varit verkställande direktör. Samtidigt tillträder tidigare VD för Bolaget, Andreas Andrén, en ny roll som VD för ett nybildat dotterbolag med fokus på Koncernens affärsområde Fashion Tech.

Niclas Ekdahl har en lång och gedigen erfarenhet som företagsledare inom e-commerce riktad mot konsument vilket vi kommer dra nytta av i den fortsatta expansionen av MBRS Group. Med en ny strategi för Koncernen, som efter de betydande förvärven av Odd Molly och Best of Brands Group blivit en signifikant aktör inom livsstilsegmenten mode, heminredning och skönhet ligger fokus på att växa med lönsamhet och sätta slutkonsumenten i fokus och där passar Niclas Ekdahl perfekt. Han besitter lång erfarenhet från att arbeta och förbättra kundresan från initial kontaktpunkt till avslut samt att arbeta och öka konvertering av stora kundklubbar genom fortsatt ytterligare personifiering, vilket vi kommer att kunna dra stor nytta av i Bolagets fortsatta utveckling”, säger Gustaf Öhrn, styrelseordförande i MBRS Group.

"Jag skulle även å styrelsens vägnar vilja tacka Andreas Andrén för det goda arbetet som han utfört under tiden som VD för Bolaget. I hans nya roll som VD för det nybildade dotterbolaget med fokus på vårt affärsområde Fashion Tech, kommer vi nu kunna få hävstång från hans unika och enorma kunskap inom textilteknologi, vilket är ett område han nu kan fokusera på helt och hållet”, fortsätter Gustaf Öhrn.

Niclas Ekdahl är utbildad Civilekonom från Stockholms universitet och har över 15 års erfarenhet från ett flertal digitala verksamheter bland annat som VD för Viaplay, VD för Showmax med verksamhet tvärsöver Afrika samt senast som VD för Best of Brands Group vilket slogs samman med Bolaget och därigenom skapade MBRS Group. Niclas har även ett förflutet från IKEA i Älmhult där han startade som Chefsaspirant.

Jag är naturligtvis hedrad över att bli tillfrågad och jag ser otroligt mycket fram emot att få leda den dagliga verksamheten i denna spännande grupp av bolag”, säger Niclas Ekdahl.

Vi är samtidigt mycket glada över att Andreas Andrén fortsätter inom Koncernen som VD för det nybildade dotterbolaget med fokus på vårt affärsområde Fashion Tech. SpinDye-modellen innebär en process och plattform som möjliggör för aktörer inom modeindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan och Andreas har på ett förträffligt sätt utvecklat verksamheten under flera år”, fortsätter Niclas Ekdahl.

Denna information är sådan information som We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), under namnändring till MBRS Group AB, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2022 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0)70 721 85 25

Om MBRS Group

MBRS Group (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 – september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern ”WRSD” (under namnändring till ”MBRS”).