MBRS Group ansöker om avnotering från NGM Nordic SME

Styrelsen för MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget” eller ”MBRS”), har idag ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nordic Growth Market Nordic SME (”Marknadsplatsen”).

Styrelsen för MBRS har, i enlighet med vad som aviserades i pressmeddelande offentliggjort den 21 december 2023, idag ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Marknadsplatsen mot bakgrunden av att Bolaget den 21 december 2023 genomfört avyttringen av samtliga aktier i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB och därmed inte längre bedriver någon operativ verksamhet och således inte uppfyller noteringskraven på Marknadsplatsen.

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Marknadsplatsen kommer att meddelas när Bolaget erhållit bekräftelse från Marknadsplatsen.

För mer information, kontakta:

Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB

[email protected]

+46 (0)73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS.