Investor

Finansiella rapporter

ba

Bo

Finansiell kalender

  • 2022-02-28 – Bokslutskommuniké Januari–december 2021
  • 2022-05-27 – Delårsrapport Januari–mars 2022
  • 2022-05-25 – Årsstämma
  • 2022-08-26 Delårsrapport April-juni 2022
  • 2022-10-26 Delårsrapport Juli-september 2022

Största aktieägare

NamnAntal aktierÄgarandel
Mannax AB 7 300 51719,77%
Contango Ventures II AS3 532 9129,57%
Härstedt & Jansson Invest3 462 2549,37%
Strandgården Family Office AB3 109 4548,42%
Hannells Holding AB2 139 1455,79%
Ålandsbanken ABP (Finland)1 396 2333,78%
Ilija Batljan Invest AB1 175 8793,18%
Christian Rasmussen930 9902,52%
Baldenaes Invest I AB862 2002,33%
Textile Innovatie Fonds BV696 1201,88%
Övriga12 326 19433,38%

Styrelsen

Gustaf Öhrn. Född 1967. Styrelseordförande sedan 2021.

Gustaf Öhrn har studerat motsvarande en Civilekonomexamen från Stockholm/Uppsala universitet och har bland annat varit anställd hos H&M, VD för J.Lindeberg, VD för Stadium, VD för Åhlens, Styrelseledamot i Acne Studios och styrelseordförande för Soya Concepts A/S. Utöver Gustafs styrelseuppdrag i WRSD är han styrelseordförande i Bygghemma Group AB och styrelseledamot för Baby Björn AB, Eton AB och Brav A/S.
Innehav i WRSD*: 0 aktier
Christina Tillman – Styrelseledamot

Christina Tillman är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har bland annat jobbat som VD Odd Molly International AB, VD Gudrun Sjödén AB, Styrelseledamot COOP Sverige, Volati AB, Corem Property Group AB, Grimaldi Industrier AB, Styrelseordförande NF11 Holding ABChristina är sedan 2021 styrelseledamot i WRSD och utöver det även styrelseledamot i Volati AB, Corem Property Group AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB, Grimaldi Industrier AB samt tf VD i Hunter Stockholm AB

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav: Christina äger indirekt 197 500 aktier i WRSD via bolag / närstående
Tillträde: 23 juni 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Johan Mark – Styrelseledamot

Övriga nuvarande uppdrag: CFO Dynamic Code AB. Styrelseledamot Odd Molly International AB (publ).Tidigare uppdrag: Interim CFO (via bolaget Nobilitarie AB) för Houdini Sportswear AB, Royal Design Group Holding AB, Hummingbird Aviation Services AB, VD samt CFO/COO J.Lindeberg AB, vVD samt CFO Indiska Magasinet AB, CFO Björn Borg AB.

Född: 1974
Utbildning: Civilekonom, Karlstads universitet.
Tillträde: 23 juni 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Pelle Törnberg. Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021.

Pelle har mer än 30 års erfarenhet ifrån olika branscher i styrelser och ledande positioner i publika och privata företag. Han har varit VD och börsnoterat bolag som Modern Times Group och Metro inom Kinnevik samt varit ordförande eller i styrelsen för Tele2, Millicom, Invik, Novax, Bygg Hemma, HBO Nordic och MediaCorp i Singapore. Utöver Pelles styrelseuppdrag i WRSD är han därutöver rådgivare till RedBee/Ericsson och Axel Johnson samt delägare i bland annat Lazarus Industriförvaltnings AB.

Innehav i WRSD*: 6 583 038 aktier.
Anna E Öhlin. Född 1985. Styrelseledamot sedan 2021.

Anna E Öhlin är utbildad jurist vid Uppsala universitet och har tidigare jobbat i fastighetsbranschen på blandat annat Skanska och Randviken Fastigheter samt inom familjeägda bolag. Utöver detta har Anna erfarenhet av modebranschen efter att ha startat eget bolag inom produktion och försäljning av damskor. Anna har erfarenhet från styrelsearbete från ovan nämnda familjeföretag. Utöver Annas styrelseuppdrag i WRSD jobbar hon med expansionsfrågor på Budbee.

Innehav i WRSD*: 1 266 649 aktier.
Christian Rasmussen – Styrelseledamot

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Odd Molly Sverige AB, Christian Rasmussen AB, C/o Corp. Sthlm AB, AB Productions AB samt CRMC AB. Tidigare uppdrag innefattar bland annat styrelseledamot och VD i Global Gaming och Panache Sweden AB. 
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet
Christian äger indirekt 930990 aktier i WRSD. Tillträde: 22 okt 2020 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Revisor

Auktoriserad revisor Sandra Lindvall, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Org.nr: 556029-674

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en registrerad SME-marknad för tillväxtföretag som drivs av Nordic Growth Market. Företag på nordiska små och medelstora företag omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade marknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken för att investera i ett företag på NGM Nordic SME kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på NGM Nordic SME måste ha en mentor under de första två åren efter noteringen, som övervakar att reglerna för börsen följs.

Bolagsordning & Registreringsbevis

(Ladda ner Bolagsordning)

(Ladda ner Registreringsbevis)

Workbook

(Ladda ner workbook)