Investor

Finansiella rapporter

Prospekt, etc.

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Finansiell kalender

  • Delårsrapport andra kvartalet – 31 aug 2023
  • Delårsrapport tredje kvartalet – 30 nov 2023
  • Delårsrapport första kvartalet – 26 maj 2023

Största aktieägare

NamnAntal aktierÄgarandel
Mannax AB 7 794 08518,09%
Contango Ventures II AS3 610 1168,83%
Härstedt & Jansson Invest3 537 9128,21%
Strandgården Family Office AB3 472 2288,06%
Hannells Holding AB2 657 0356,17%
Ålandsbanken ABP (Finland)1 392 2433,23%
Christian Rasmussen1 171 0862,72%
Baldenaes Invest I AB1 035 1202,40%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension778 2221,81%
Textile Innovatie Fonds BV696 1201,88%
Övriga16 943 35739,32%
Summa43 087 524100,00%

Styrelsen


Anna E Öhlin. Född 1985. Styrelseordförande sedan 2023.

Anna E Öhlin är utbildad jurist vid Uppsala universitet och har tidigare jobbat i fastighetsbranschen på blandat annat Skanska och Randviken Fastigheter samt inom familjeägda bolag. Utöver detta har Anna erfarenhet av modebranschen efter att ha startat eget bolag inom produktion och försäljning av damskor. Anna har erfarenhet från styrelsearbete från ovan nämnda familjeföretag. Utöver Annas styrelseuppdrag i MBRS jobbar hon med expansionsfrågor på Budbee.

Innehav i MBRS Group: 1 266 649 aktier.


Christian Rasmussen – Styrelseledamot

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Odd Molly Sverige AB, Christian Rasmussen AB, C/o Corp. Sthlm AB, AB Productions AB samt CRMC AB. Tidigare uppdrag innefattar bland annat styrelseledamot och VD i Global Gaming och Panache Sweden AB.  Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Christian äger indirekt 930990 aktier i MBRS Group. Tillträde: 22 okt 2020 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.


Christina Tillman – Styrelseledamot sedan 2021

Christina Tillman är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har bland annat jobbat som VD Odd Molly International AB, VD Gudrun Sjödén AB, Styrelseledamot COOP Sverige, Volati AB, Corem Property Group AB, Grimaldi Industrier AB, Styrelseordförande NF11 Holding ABChristina är sedan 2021 styrelseledamot i MBRS Group och utöver det även styrelseledamot i Volati AB, Corem Property Group AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB, Grimaldi Industrier AB samt tf VD i Hunter Stockholm AB
Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav: Christina äger indirekt 197 500 aktier i MBRS Group via bolag / närstående
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.


Claes Jonson – styrelseledamot sedan 2022

Claes är utbildad vid Uppsala universitet därifrån han innehar en jur. kand. (med specialisering inom börs- och bolagsrätt) samt en MSc in Business and Administration (specialisering på redovisning och finansiering). Claes har mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen med fokus på företrädesvis transaktionsrådgivning (corporate finance), rådgivning kring komplexa skuldprodukter (structured finance) och problemkrediter (distressed debt) och med operativ erfarenhet i roller som bl.a. VD, finanschef och CRO (omstruktureringschef). Claes har vidare grundat och driver f.n. investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning som fokuserar på investeringar i bolag med finansiella och operationella utmaningar. Claes innehar vidare pågående uppdrag som ledamot och styrelseordförande i ett 30-tal bolag, främst inom Lazarus Industriförvaltningskoncernen som exempelvis BrandFactory-gruppen.
Innehav i MBRS Group: 0 aktier


Revisor

Auktoriserad revisor Sandra Lindvall, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Org.nr: 556029-674

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en registrerad SME-marknad för tillväxtföretag som drivs av Nordic Growth Market. Företag på nordiska små och medelstora företag omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade marknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken för att investera i ett företag på NGM Nordic SME kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på NGM Nordic SME måste ha en mentor under de första två åren efter noteringen, som övervakar att reglerna för börsen följs.

Bolagsordning

(Ladda ner Bolagsordning)