Investor

Finansiella rapporter

ba

Bo

 

Finansiell kalender

  • 2022-02-28 – Bokslutskommuniké Januari–december 2021
  • 2022-05-27 – Delårsrapport Januari–mars 2022
  • 2022-05-25 – Årsstämma
  • 2022-08-26 Delårsrapport April-juni 2022
  • 2022-11-25 Delårsrapport Juli-september 2022

Största aktieägare

Namn Antal aktier Ägarandel
Mannax AB  7 794 085 18,09%
Contango Ventures II AS 3 610 116 8,83%
Härstedt & Jansson Invest 3 537 912 8,21%
Strandgården Family Office AB 3 472 228 8,06%
Hannells Holding AB 2 657 035 6,17%
Ålandsbanken ABP (Finland) 1 392 243 3,23%
Christian Rasmussen 1 171 086 2,72%
Baldenaes Invest I AB 1 035 120 2,40%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension 778 222 1,81%
Textile Innovatie Fonds BV 696 120 1,88%
Övriga 16 943 357 39,32%
Summa 43 087 524 100,00%

Styrelsen

 
Claes Jonson – styrelseordförande sedan 2022.

Claes är utbildad vid Uppsala universitet därifrån han innehar en jur. kand. (med specialisering inom börs- och bolagsrätt) samt en MSc in Business and Administration (specialisering på redovisning och finansiering). Claes har mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen med fokus på företrädesvis transaktionsrådgivning (corporate finance), rådgivning kring komplexa skuldprodukter (structured finance) och problemkrediter (distressed debt) och med operativ erfarenhet i roller som bl.a. VD, finanschef och CRO (omstruktureringschef). Claes har vidare grundat och driver f.n. investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning som fokuserar på investeringar i bolag med finansiella och operationella utmaningar. Claes innehar vidare pågående uppdrag som ledamot och styrelseordförande i ett 30-tal bolag, främst inom Lazarus Industriförvaltningskoncernen som exempelvis BrandFactory-gruppen.

Innehav i MBRS Group: 0 aktier
Christina Tillman – Styrelseledamot

Christina Tillman är utbildad Civilekonom från Stockholms Universitet och har bland annat jobbat som VD Odd Molly International AB, VD Gudrun Sjödén AB, Styrelseledamot COOP Sverige, Volati AB, Corem Property Group AB, Grimaldi Industrier AB, Styrelseordförande NF11 Holding ABChristina är sedan 2021 styrelseledamot i MBRS och utöver det även styrelseledamot i Volati AB, Corem Property Group AB, Styrelseordförande NF11 Holding AB, Grimaldi Industrier AB samt tf VD i Hunter Stockholm AB

Innehav av aktier eller andra finansiella instrument i bolaget, både fysiskt, juridiskt samt närståendes innehav: Christina äger indirekt 197 500 aktier i MBRS Group via bolag / närstående
Tillträde: 23 juni 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Pelle Törnberg. Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021.

Pelle har mer än 30 års erfarenhet ifrån olika branscher i styrelser och ledande positioner i publika och privata företag. Han har varit VD och börsnoterat bolag som Modern Times Group och Metro inom Kinnevik samt varit ordförande eller i styrelsen för Tele2, Millicom, Invik, Novax, Bygg Hemma, HBO Nordic och MediaCorp i Singapore. Utöver Pelles styrelseuppdrag i MBRS är han därutöver rådgivare till RedBee/Ericsson och Axel Johnson samt delägare i bland annat Lazarus Industriförvaltnings AB.

Innehav i MBRS Group: 6 583 038 aktier.
Anna E Öhlin. Född 1985. Styrelseledamot sedan 2021.

Anna E Öhlin är utbildad jurist vid Uppsala universitet och har tidigare jobbat i fastighetsbranschen på blandat annat Skanska och Randviken Fastigheter samt inom familjeägda bolag. Utöver detta har Anna erfarenhet av modebranschen efter att ha startat eget bolag inom produktion och försäljning av damskor. Anna har erfarenhet från styrelsearbete från ovan nämnda familjeföretag. Utöver Annas styrelseuppdrag i MBRS jobbar hon med expansionsfrågor på Budbee.

Innehav i MBRS Group: 1 266 649 aktier.
Christian Rasmussen – Styrelseledamot

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Odd Molly Sverige AB, Christian Rasmussen AB, C/o Corp. Sthlm AB, AB Productions AB samt CRMC AB. Tidigare uppdrag innefattar bland annat styrelseledamot och VD i Global Gaming och Panache Sweden AB. 
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet
Christian äger indirekt 930990 aktier i MBRS Group. Tillträde: 22 okt 2020 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja 
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Memorandum

(ladda ner pdf)

Bolagsbeskrivning

(ladda ner pdf)

Revisor

Auktoriserad revisor Sandra Lindvall, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Org.nr: 556029-674

Mentor

Mangold Fondkommission AB

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en registrerad SME-marknad för tillväxtföretag som drivs av Nordic Growth Market. Företag på nordiska små och medelstora företag omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade marknaden. Istället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken för att investera i ett företag på NGM Nordic SME kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlas på NGM Nordic SME måste ha en mentor under de första två åren efter noteringen, som övervakar att reglerna för börsen följs.

Bolagsordning & Registreringsbevis

(Ladda ner Bolagsordning)

(Ladda ner Registreringsbevis)

Workbook

(Ladda ner workbook)