We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group, fullföljer förvärvet av Best of Brands

Den 26 november 2021 offentliggjorde We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), under namnändring till MBRS Group AB (”Bolaget”), att Bolaget ingått avtal avseende samgående med Best of Brands Europe AB (”BoBG”) genom förvärv av samtliga aktier i BoBG (”Förvärvet”). Förvärvet av BoBG var villkorat av att bolagsstämman i Bolaget godkände Förvärvet. Vid extra bolagsstämma den 30 december 2021 beslutades enhälligt att godkänna Förvärvet av BoBG samt att genomföra kvittningsemission om 22 159 139 aktier till säljarna i BoBG i enlighet med vid bolagsstämman framlagt förslag i samband med förvärvet av BoBG (”Kvittningsemissionen”). Ytterligare information om Förvärvet och Kvittningsemissionen framgår av kommunikén från extra bolagsstämman. Vid samma bolagsstämma beslutades vidare om byte av företagsnamn från We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) till MBRS Group AB. Då samtliga villkor för förvärvet har uppfyllts fullföljdes Förvärvet idag den 10 januari 2022 genom Bolagets tillträde av aktierna i BoBG.

Det känns fantastiskt med skapandet av nya MBRS Group. Genom de betydande förvärven av först Odd Molly och nu Best of Brands Group tar vi nästa steg i skapandet av en betydande livsstilsgrupp med såväl varumärken som distributionsplattformar med hållbarhetsfokus. Med sikte på slutkonsumenten ska vi nu tillsammans fortsätta tillväxten med lönsamhet i fokus”, säger Gustav Öhrn, styrelseordförande i Bolaget.

Bolagets aktiekapital kommer i samband med Kvittningsemissionen att öka med 2 437 505,29 kronor till totalt 4 062 508,78 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 14 772 759 till 36 931 898 aktier.

I samband med namnbytet kommer Bolagets kortnamn på NGM Nordic SME att ändras och information om nytt kortnamn, sista dag för handel under nuvarande kortnamn samt första dag för handel under det nya kortnamnet kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande i samband med att namnbytet registrerats hos Bolagsverket.

Denna information är sådan information som We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), u.n.ä till MBRS Group AB, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 15:10 CET.

För ytterligare information kontakta

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0) 70 420 44 36

Bolagets Mentor på NGM Nordic SME är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Om MBRS Group

MBRS Group (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 – september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbeta genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern ”WRSD” (under namnändring till ”MBRS”).