We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group AB, inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Teckningskursen

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 18 januari 2022 till och med den 31 januari 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 10,50 SEK per aktie och högst 15,75 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

Totalt emitterades det 766 667 teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 februari 2022 till och med den 15 februari 2022.

Stängningskursen för Bolagets aktie per den 17 januari 2022 uppgick till 6,78 SEK.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Bolaget gå ut med ett nytt pressmeddelande.

För ytterligare information

Gustaf Öhrn, Styrelseordförande, MBRS Group AB, gustaf.ohrn@verb.se, +46(0)70 420 44 36

Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, [email protected], +46 (0)70 721 85 25

Om MBRS Group

MBRS Group (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern "WRSD" (under namnändring till "MBRS").

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.