MBRS Group publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

- Det är glädjande att få inleda mitt första kvartal som VD för MBRS Group med att presentera fantastiskt fina resultat för våra modevarumärken Odd Molly och Hunkydory, vilka lyckats överprestera mot marknaden i stort. Odd Molly och Hunkydory har ökat sin försäljning med imponerade 34 % till 157,4 MSEK jämfört med 117,1 MSEK samma period föregående år. Tillväxten i affärsområde Brands för årets andra kvartal summerar till 27 % med en försäljning på 76,1 MSEK jämfört med 60,1 MSEK samma period föregående år. Detta bidrar till ett positivt rörelseresultat om 4,0 MSEK för kvartalet, en förbättring med 3,7 MSEK jämfört med andra kvartalet föregående år samt ett rörelseresultat om 4,5 MSEK för årets första halvår, jämfört med -1,7 MSEK för samma period 2021 en förbättring med 6,2 MSEK. Andelen onlineförsäljning fortsätter öka och representerar nu 86 % av nettoomsättningen. Affärsområde Fashion Tech med bolaget We aRe SpinDye gör också ett starkt andra kvartal med en omsättningstillväxt på 124 %, 3,9 MSEK jämfört med 1,7 MSEK samma period föregående år, skriver Andreas Andrén tf VD för MBRS Group.

- En betydande del av resultatförbättringen är hänförlig till engångseffekter till följd av avvecklingen av tidigare koncernbolag (Campadre och Best of Brands), fortsätter Andreas Andrén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, tillförordnad VD, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0) 73 679 14 75

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 07:00 CEST.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50