MBRS Groups dotterbolag Odd Molly offentliggör information inför utskick av rekonstruktionsplan

Som tidigare meddelats har MBRS dotterbolag Odd Molly Sverige AB fått företagsrekonstruktionen förlängd till och med 24 april 2023 genom beslut av Stockholms tingsrätt den 31 januari 2023. Som ett led i företagsrekonstruktionen kommer en rekonstruktionsplan med förslag till skuldnedskrivning att skickas ut till bolagets fordringsägare. I rekonstruktionsplanen skall Odd Molly Sverige AB presentera bolagets tillgångar och skulder per den 28 februari 2023. Sammanställningen som kommer presenteras för fordringsägarna bifogas med detta pressmeddelande.

För vidare information, vänligen kontakta

Andreas Andrén, tf VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50