Claes Jonson föreslås som ny styrelseledamot i MBRS Group

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i MBRS Group AB föreslår inför årsstämman den 25 maj 2022 att Claes Jonson väljs in som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås även att Claes Jonson utses till ny styrelseordförande. Därtill föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter Christian Rasmussen, Anna E Öhlin, Christina Tillman och Per Törnberg. Styrelseledamöterna Gustaf Öhrn och Johan Mark har avböjt omval.

Om Claes Jonson, född 1970

Claes är utbildad vid Uppsala universitet därifrån han innehar en jur. kand. (med specialisering inom börs- och bolagsrätt) samt en MSc in Business and Administration (specialisering på redovisning och finansiering). Claes har mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen med fokus på företrädesvis transaktionsrådgivning (corporate finance), rådgivning kring komplexa skuldprodukter (structured finance) och problemkrediter (distressed debt) och med operativ erfarenhet i roller som bl.a. VD, finanschef och CRO (omstruktureringschef). Claes har vidare grundat och driver f.n. investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning som fokuserar på investeringar i bolag med finansiella och operationella utmaningar. Claes innehar vidare pågående uppdrag som ledamot och styrelseordförande i ett 30-tal bolag, främst inom Lazarus Industriförvaltningskoncernen som exempelvis BrandFactory-gruppen.

Närmare detaljer beträffande övriga förslag till årsstämman framgår av de fullständiga förslag till beslut som har publicerats på bolagets webbplats, https://mbrs-group.com/investor/.

För ytterligare information kontakta

Andreas Andrén, tillförordnad VD, MBRS Group AB

E-post: andreas@spindye.com

Tel: +46 (0) 73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och distributionsplattformen Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Gruppens intäkter för perioden januari 2021 - december 2021 uppgick till 608 miljoner kronor, varav 82% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefon: +46 (0) 8 503 015 50.