VD avgår på egen begäran

Styrelsen har i samförstånd med Niclas kommit överens om att hans sista arbetsdag är den 27 april 2022.

Andreas Andrén var tidigare VD för det noterade bolaget och kvarstår, utöver sin roll som koncernchef, som VD för dotterbolaget We aRe Spin Dye AB.

Styrelsen tackar Niclas för hans insatser inom gruppen och önskar honom lycka till i framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Öhrn, styrelseordförande MBRS Group

070-420 44 36

[email protected]

www.mbrs-group.comDenna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08:00 CET.