Stockholms tingsrätt fastställer rekonstruktionsplan för MBRS Groups dotterbolag Odd Molly

Odd Molly Sverige AB har yrkat att tingsrätten ska besluta om att rekonstruktionen ska upphöra i samband med att dagens beslut vinner laga kraft. Då har rekonstruktionens syfte uppnåtts och bolaget har skapat långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar för att trygga verksamheten.

Odd Molly Sverige AB förväntas utträda ur rekonstruktionen under juni månad.

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj kl. 12:00 CET.

För ytterligare information kontakta

Andreas Andrén, tf VD, MBRS Group AB

[email protected]

+46 (0)73 679 14 75

Om MBRS Group AB

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS.