MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

- Det andra halvåret inleddes svagt både försäljnings- och resultatmässigt, även om driftskostnadsmassan var lägre under det tredje kvartalet än föregående år. Trots de mycket tuffa förutsättningarna vi och hela sektorn mött under året, ökade koncernens omsättning för niomånadersperioden med 73,5 MSEK, vilket innebär en tillväxt på 30 procent, jämfört med samma period föregående år, till 320,6 MSEK. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet med 27,9 MSEK jämfört med samma period året innan – säger Andreas Andrén, tf VD MBRS Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Andrén, tillförordnad VD, MBRS Group AB

E-post: [email protected]

Tel: +46 (0) 73 679 14 75

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på hållbar modeproduktion och onlineförsäljning. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50