MBRS Group dotterbolag Odd Molly offentliggör information inför borgenärssammanträde

Som tidigare meddelats har MBRS dotterbolag Odd Molly Sverige AB inlett företagsrekonstruktion genom beslut av Stockholms tingsrätt den 25 oktober 2022. Som ett led i företagsrekonstruktionen kommer ett borgenärssammanträde att hållas i Stockholms tingsrätt idag 14 november 2022. Vid sammanträdet måste Odd Molly Sverige AB presentera bolagets tillgångar och skulder per dagen för ansökan om företagsrekonstruktion. Den sammanställning vilken kommer presenteras på borgenärssammanträdet bifogas med detta pressmeddelande.

För vidare information, vänligen kontakta

Claes Jonson, ordförande MBRS Group AB, 0705-812549

Andreas Andrén, VD MBRS Group AB 0736-791475

Denna information är sådan som MBRS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl. 08:30 CET.

Om MBRS Group

MBRS Group AB är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstil och mode. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory och samt Fashion Tech-bolaget We aRe Spin Dye. Hållbarhet genomsyrar MBRS arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på Nordic SME Nordic Growth Market med tickern "MBRS".

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB och kan nås på telefonnummer +46 (0) 8 503 015 50