Kort om oss

MBRS Group (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns de starka varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye.

Gruppens intäkter för perioden januari 2021 – september 2021 uppgick till 428 miljoner kronor, varav drygt 80% är hänförligt till digitala kanaler. Bolaget har ett högt fokus på kund i alla sina verksamheter vilket synliggörs av hög kundnöjdhet samt en växande kundklubb med fler än 2,4 miljoner medlemmar. Hållbarhet genomsyrar bolagets arbete genom värdekedjan samt dess erbjudande till varumärken, partners och konsumenter. Bolaget är noterat på NGM med tickern ”WRSD” (under namnändring till ”MBRS”).

Pressreleaser:

MBRS Group avyttrar Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS”) avyttrar det helägda Fashion Tech-bolaget We aRe SpinDye (”WRSD”) till Agenture Apparel. Sedan start har bolaget haft kommersiella framgångar genom samarbeten med världsledande modeaktörer, men intresset att investera i hållbara processer har klingat av i takt med att den makroekonomiska utvecklingen har försämrats. Agenture Apparel är en mångårig leverantör till WRSD…

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Regulatory pressrelease

JULI – SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 64,5 MSEK (81,4). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -15,0 MSEK (-16,0). · Periodens resultat uppgick till -15,8 MSEK (-17,1). · Resultat per aktie var -0,37 SEK (-1,3) före utspädning och -0,37 SEK (-1,2) efter utspädning. JANUARI – SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 320,6 MSEK (247,1).…

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly offentliggör information inför borgenärssammanträde

Regulatory pressrelease

Som tidigare meddelats har MBRS dotterbolag Odd Molly Sverige AB inlett företagsrekonstruktion genom beslut av Stockholms tingsrätt den 25 oktober 2022. Som ett led i företagsrekonstruktionen kommer ett borgenärssammanträde att hållas i Stockholms tingsrätt idag 14 november 2022. Vid sammanträdet måste Odd Molly Sverige AB presentera bolagets tillgångar och skulder per dagen för ansökan om företagsrekonstruktion. Den…

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly fått rekonstruktionsansökan godkänd

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) (”MBRS”) meddelar att MBRS helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly") idag fått företagsrekonstruktionsansökan godkänd vid Stockholms tingsrätt. Linda Schenholm från advokatfirman Carler är utsedd till rekonstruktör. 

Läs mer

MBRS Group dotterbolag Odd Molly ansöker om rekonstruktion

Regulatory pressrelease

STOCKHOLM – Styrelsen i MBRS Group AB (publ) (”MBRS”) meddelar att MBRS helägda dotterbolag Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly") idag kommer att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Odd Molly Sverige AB bedriver verksamhet inom design, produktion och försäljning av mode och konfektion genom varumärkena Odd Molly och Hunkydory.  Rekonstruktionsansökan är en nödvändig åtgärd…

Läs mer

Kappahl lanserar plagg i samarbete med MBRS dotterbolag We aRe SpinDye

Regulatory pressrelease

Kappahl lanserar plagg med tyg utvecklat i samarbete med MBRS dotterbolag We aRe SpinDye (WRSD) under namnet kay/day x We aRe SpinDye®.

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det andra kvartalet 2022

Regulatory pressrelease

· Nettoomsättningen uppgick till 118,0 MSEK (86,0). · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till 33,4 MSEK (-13,4). · Periodens resultat uppgick till 33,1 MSEK (-14,6). · Resultat per aktie var 0,80 SEK (-2,09) före

Läs mer

MBRS Group ABs dotterbolag Best of Brands Europe AB (med dotterbolag) ansöker om konkurs

Regulatory pressrelease

MBRS Group ABs (”MBRS”) dotterbolag Best of Brands Europe AB (”Best of Brands”) har idag inlämnat en egen konkursansökan vid Stockholms Tingsrätt, tillsammans med dotterbolagen Best of Brands Scandinavia AB och Klädbutiken för Märkesvaror i Sickla AB (tillsammans ”Best of Brands Bolagen”). Kvarvarande verksamheter i MBRS-koncernen fortsätter att utvecklas väl och är opåverkade av dessa…

Läs mer

Tommy Wahlberg avslutar anställning som CFO

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB och Tommy Wahlberg, CFO för MBRS Group, har kommit överens om att Wahlbergs anställning som CFO ska avslutas. Tommy Wahlberg kvarstår i rollen som MBRS CFO under sin uppsägningstid.

Läs mer

MBRS Group publicerar delårsrapport för det första kvartalet 2022

Regulatory pressrelease

· Nettoomsättningen uppgick till 137,7 MSEK (79,5) · Rapporterat rörelseresultatet, EBIT uppgick till -26,6 MSEK (6,7). · Periodens resultat uppgick till -28,2 MSEK (-7,8). · Resultat per aktie var -1,09 SEK (-0,89) före utspädning och -1,05 (-1,01) efter utspädning.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i MBRS Group AB

Regulatory pressrelease

Vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), som ägde rum idag den 25 maj 2022, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler

Läs mer

Best of Brands butik i Sickla stängd efter brand

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (”MBRS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en brand inträffat den 18 maj i butiks- och lagerlokalen, tillhörande dotterbolaget Best of Brands Scandinavia AB, i Sickla. På grund av omfattande rök- och vattenskador är butiken stängd och en utförsäljning planeras genomföras inom de närmaste dagarna. Därefter väntas ett saneringsarbete som beräknas pågå under flera…

Läs mer

Claes Jonson föreslås som ny styrelseledamot i MBRS Group

Regulatory pressrelease

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i MBRS Group AB föreslår inför årsstämman den 25 maj 2022 att Claes Jonson väljs in som ny ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås även att Claes Jonson utses till ny styrelseordförande. Därtill föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter…

Läs mer

RÄTTELSE: MBRS Group AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Regulatory pressrelease

RÄTTELSE: Det tidigare utskicket inkluderade en felaktig hänvisning till MAR, Pressmeddelandet borde inte ha hänvisat till MAR då det inte innehöll insiderinformation. Idag den 6 Maj 2021 publicerar MBRS Group årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Läs mer

MBRS Group AB publicerar årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021

Regulatory pressrelease

Idag den 6 Maj 2021 publicerar MBRS Group årsredovisning avseende räkenskapsåret 2021.

Läs mer

VD avgår på egen begäran

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) ("MBRS eller Bolaget") meddelar idag att bolagets Verkställande Direktör Niclas Ekdahl meddelat sin avgång av personliga skäl. Styrelsen har med anledning av dagens besked beslutat utse Andreas Andrén som tillförordnad verkställande direktör för gruppen.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MBRS GROUP AB

Regulatory pressrelease

Stockholm den 25 april 2022 Aktieägarna i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 25 maj 2022.

Läs mer

MBRS Group ansöker om konkurs för Campadre Scandinavia AB - ett dotterbolag inom affärsområdet Distribution Platforms

Regulatory pressrelease

Styrelsen för MBRS Group AB (”MBRS”) har efter en strategisk översyn av koncernen idag beslutat att ansöka om konkurs för ett av bolagen i koncernen, Campadre Scandinavia AB (”Campadre”), ett dotterbolag inom affärsområdet Distribution Platforms.

Läs mer

MBRS Group offentliggör utfall i företrädesemission

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 23 februari 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till…

Läs mer

Tommy Wahlberg utses till CFO i MBRS Group

Regulatory pressrelease

Styrelsen i MBRS Group AB (”MBRS Group” eller ”Bolaget”), meddelar idag att man anställt Tommy Wahlberg som CFO för Koncernen. Tommy kommer senast från Dun & Bradstreet där han varit Nordisk CFO.

Läs mer

MBRS Groups dotterbolag Best of Brands firar 25 år – välkomnar GANT.

Regulatory pressrelease

I veckan firar Best of Brands tjugofem år av mode och fortsätter sin resa mot att bli Nordens ledande retailkoncept. Fredagen den fjärde mars kommer ett jubileumsfirande hållas i Best of Brands butik i Sickla köpkvarter och utöver firandet av födelsedagen lanseras även ett mycket eftertraktat varumärke, GANT.

Läs mer

MBRS Group offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) i tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier…

Läs mer

MBRS VD Niclas Ekdahl presenterar nya bolaget och summerar siffrorna från bokslutskommunikén.

Regulatory pressrelease

Presentationen publicerades av Financial hearings kan ses på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/mbrs-group-webcast-2022 FÖR VIDARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Niclas Ekdahl, VD, MBRS Group AB, niclas.ekdahl@campadre.com, +46 (0)70 721 85 25 MBRS Group AB Hornbruksgatan 23b, 117 34 Stockholm www.mbrs-group.com Om MBRS Group MBRS Group AB (f.d. WRSD) är ett techbolag med fokus på onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning…

Läs mer

MBRS Group publicerar proforma för helår 2021

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) (”MBRS Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed proforma för perioden januari – december 2021.

Läs mer

MBRS Publicerar bokslutskommuniké 2021

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB (publ) (”MBRS Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.mbrs-group.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Läs mer

MBRS Group offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MBRS Group AB ("MBRS" eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående emission av aktier med företrädesrätt för…

Läs mer

Styrelsen i MBRS Group beslutar genomföra fullt säkerställd företrädesemission av aktier

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. MRBS Group AB (”MBRS”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 30 december 2021,…

Läs mer

MBRS Group AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie to1

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB ("MBRS" eller "Bolaget") meddelar idag den 16 februari utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets marknadsnotering under tredje kvartalet 2020. Under perioden 1 februari till och med den 15 februari 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 möjligheten att teckna aktier genom nyttjande av…

Läs mer

MBRS Group tar upp bryggfinansiering om 15 MSEK inför den planerade företrädesemissionen

Regulatory pressrelease

Styrelsen i MBRS Group AB (MBRS) (publ), (”MBRS Group” eller ”Bolaget”), har idag beslutat att uppta ett kortfristigt lån om 15msek som bryggfinansiering till dess tidigare kommunicerad och planerad företrädesemission är genomförd.

Läs mer

UTNYTTJANDEKURSEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 I MBRS GROUP AB HAR FASTSTÄLLTS TILL 10,50 SEK

Regulatory pressrelease

MBRS Group AB  har idag den 31 januari fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1. Utnyttjandekursen uppgår till 10,50 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna. Teckningsperioden inleds den 1 februari och pågår till och med den 15 februari 2022.

Läs mer

We aRe Spin Dye byter namn till MBRS Group och registrerar kvittningsemission samt genomför byte av kortnamn för aktien till ”MBRS”

Regulatory pressrelease

Bolagsverket har idag registrerat Bolagets nya företagsnamn. Bolagsverket har samma dag registrerat Kvittningsemissionen. I och med registreringen av Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 437 505,29 kronor till totalt 4 062 508,78 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar från 14 772 759 till 36 931 898 aktier.

Läs mer

We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group AB, inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Regulatory pressrelease

Idag 18 januari 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ):s, under namnändring till MBRS Group AB ("MBRS Group" eller "Bolaget"), företrädesemission i december 2020.

Läs mer

Niclas Ekdahl utses till ny VD i We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group

Regulatory pressrelease

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), har idag beslutat att tillsätta Niclas Ekdahl som VD för Koncernen. Niclas kommer senast från Best of Brands Group där han varit verkställande direktör.

Läs mer

We aRe Spin Dye, under namnändring till MBRS Group, fullföljer förvärvet av Best of Brands

Regulatory pressrelease

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2021 beslutades enhälligt att godkänna Förvärvet av BoBG samt att genomföra kvittningsemission om 22 159 139 aktier till säljarna i BoBG i enlighet med vid bolagsstämman framlagt förslag i samband med förvärvet av BoBG.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 december 2021 i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) u.n.ä till MBRS Group AB

Regulatory pressrelease

Vid extra bolagsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB u.n.ä till MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 som ägde rum den 30 december 2021 fattades i huvudsak nedan beslut.

Läs mer

WRSD: Ny VD utses i Odd Molly

Regulatory pressrelease

Jennie Högstedt Björk, nuvarande VD i dotterbolaget Odd Molly Sverige AB, har meddelat styrelsen i WRSD att hon efter tio år på Odd Molly, varav drygt tre år som VD, önskar lämna sin position under våren. Till ny VD i Odd Molly har Anna Lönnerstedt utsetts. Anna kommer senast från en tjänst som affärsområdeschef för mode &…

Läs mer

Gustaf Öhrn, Anna E Öhlin och Per Törnberg föreslås som nya styrelseledamöter i WRSD

Regulatory pressrelease

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) föreslår inför den extra bolagsstämman den 30 december 2021 att Gustaf Öhrn, Anna E Öhlin och Per Törnberg väljs in som nya ledamöter i styrelsen.

Läs mer

WRSD och Kappahl ingår samarbetsavtal

Regulatory pressrelease

WRSD och Kappahl presenterar idag att bolagen ingått samarbetsavtal. Avtalet lägger en god grund för att påbörja arbetet med att reducera miljöpåverkan från infärgning av textilier vid produktion av Kappahls kommande kollektioner. 

Läs mer

WRSD och Björn Borg ingår samarbetsavtal

Regulatory pressrelease

WRSD presenterar idag ett samarbetsavtal mellan de båda bolagen som banar väg för möjligheten att tillsammans minska miljöpåverkan från färgning av textilier vid produktion av Björn Borgs kläder.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)

Regulatory pressrelease

På grund av att delar av informationen fallit ut vid det tidigare utskicket - kommer här en korrigerad version med den kompletta texten till kallelsen: Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ)

Regulatory pressrelease

Aktieägarna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Läs mer

We aRe Spin Dye går samman med Best of Brands Group och genomför en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 miljoner kronor

Regulatory pressrelease

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått avtal om samgående med Best of Brands Europe AB (”BoBG” eller ”Best of Brands Group”) genom förvärv av samtliga aktier i BoBG. Best of Brands Group är en e-handelskoncern som inkluderar plattformarna CAMPADRE, Members och Best of Brands, vilka drivs av en erfaren och…

Läs mer

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) redovisar idag delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Regulatory pressrelease

Det tredje kvartalet innebar en viktig milstolpe i We aRe SpinDyes (WRSD) AB (publ) utveckling då bolaget från den 1 juli 2021 bildat en koncern efter genomfört förvärv av Odd Molly Sverige AB. Odd Molly redovisar kraftig tillväxt och förbättrat resultat under tredje kvartalet.

Läs mer

WRSD avvecklar Used By International AB

Regulatory pressrelease

Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD”) har fattat beslut att avveckla verksamheten i Used By International AB (”Used By”) då verksamheten bedöms sakna synergier med övriga modeverksamheten.

Läs mer

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

Regulatory pressrelease

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapporten för det andra kvartalet 2021. Ett flertal nya samarbetsavtal, exempelvis Hugo Boss och norska Stokke sticker ut som kvitto på att ett stort spann av varumärken efterfrågar erbjudandet från We aRe SpinDye®, summerar VD Andreas Andrén

Läs mer

We aRe Spin Dye(”WRSD”) får order från H&M på 15 ton garn

Regulatory pressrelease

We aRe Spin Dye (”WRSD”) har mottagit en order på 15 ton garn värd knappt 1 MSEK från H&M Menswear genom deras underleverantör Jiafang International Textile (Wuxi) Co., Ltd. Beräknad leverans av ordern är i slutet av Augusti 2021.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2021 i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Regulatory pressrelease

Vid årsstämman i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget” eller ”WRSD”), som ägde rum den 23 juni 2021 fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet. 

Läs mer

WRSD beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning i samband med förvärvet av Odd Molly Sverige AB

Regulatory pressrelease

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Styrelsen i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (”WRSD” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från extra…

Läs mer

We aRe Spin Dye tecknar samarbetsavtal med norska Stokke As

Regulatory pressrelease

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har idag ingått ett samarbetsavtal med det norska varumärket Stokke®. Stokke är ett internationellt varumärke vida känt bland småbarnsföräldrar då deras affärsidé är att tillverka produkter som stärker banden mellan just förälder och barn.

Läs mer

We aRe Spin Dye signs collaboration agreement with Stokke As

Regulatory pressrelease

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) has today entered into a collaboration agreement with the Norwegian brand Stokke®. Stokke is an International brand well known among parents of young children, since their mission is to manufacture products that strengthen the bond between parent and child.

Läs mer

Finansiell kalender

  • 2021-02-28 – Bokslutskommuniké
  • 2021-04-26 – Årsredovisning 2020
  • 2021-05-10 – Q1-rapport
  • 2021-06-23 – Årsstämma 2021
  • 2021-08-10 – Q2-rapport
  • 2021-11-26 – Q3-rapport